Anotace projektu


Název projektu:
Modernizace výuky technických škol Libereckého kraje prostřednictvím inovací školních vzdělávacích programů a kurikula

Zkrácený název:
Modernizace výuky

Stručná charakteristika projektu:

Cílem projektu Modernizace výuky bylo zvýšit kvalitu vzdělávání v technických oborech v Libereckém kraji prostřednictvím inovace školních vzdělávacích programů dvou velkých středních škol technického zaměření v tomto regionu. K tomuto účelu vzniklo partnerství Střední školy strojní, stavební a dopravní v Liberci a Střední průmyslové školy technické v Jablonci nad Nisou. Projekt byl v průběhu dvou let (říjen 2009 – září 2011) realizován ve třech fázích - pedagogové obou škol pracovali nejprve na evaluaci kurikula škol, následovala inovace školních vzdělávacích programů, poslední fází bylo pilotní ověření navržených inovací při běžné výuce. Výsledkem práce na projektu bylo 22 inovovaných školních vzdělávacích programů.